Lähetä kaverille   Tulosta

Perusopetuksen johtokunta

Sivistysltk/LJ

Sivistyslautakunta valitsi 14.3. kokouksessaan perusopetuksen johtokunnan vuosille 2007-2008

Johtokuntaan tulivat valituiksi varsinaisiksi jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi seuraavat henkilöt

varsinainen jäsen                                    henkilökohtainen varajäsen
Hakola Jari pj.                                         Ruuska Paula
Honkonen Martti                                      Kytölä Raimo
Noponen Taina J.                                     Noponen Tuula
Antinaho Eliisa                                         Ohranen Päivi
Lautanen Jaana                                       Ohranen Maarit
Aumanen Hannu varapj.                            Koivisto Erkki
Hänninen Heikki                                      Tuukkanen Lauri

sivistyslautakunnan edustajaksi johtokuntaan valittiin Antero Ohranen


Kyyjärven kunta
PL 13, Honkalehdontie 8
43700 KYYJÄRVI

Puhelinvaihde
(014) 459 7111
Fax (014) 459 7025I