Kyyjärven verkkolehti | maaliskuu 2007 | Tänään on 27.2.2020
EtusivuPääkirjoitusTapahtumatNettiradioNetti-tv1InfoPalauteYritykset ja palvelutIn English

Yhteistyökumppaneille logopaikka. Valitse yrityksellesi sopiva aihealue ja varaa paikkasi heti !

 Lähetä kaverille   Tulosta

Maaseutuelinkeinojen kehittämistuet

Mikael Palola

Kunnanhallitus vahvisti vuoden 2007 maaseutuelinkeinojen kehittämistukiperiaatteet.

Kunnanhallitus voi myöntää tukia ja avustuksia kehittämisvaroista harkintansa ja talousarvion määrärahojen puitteissa seuraavasti:

Investoinnit

 • Kunnanhallitus voi harkintansa mukaan myöntää määrärahojen puitteis-sa avustusta karjatalouden rakennus- ja muihin karjatalouden tuotan-nollisiin investointeihin. Avustus voi olla 10 % maaseutuasiamiehen tar-kistamista tositteiden loppusummasta, kuitenkin enintään 10.000 € / tila/ hanke
 • Kunnanhallituksen myöntämien investontitukien edellytyksenä on, että investointiin ei ole mahdollista saada muuta julkista rahoitusta esim. TE-keskus
 • Tuen maksamisen edellytyksenä on aina rakennustarkastajan/-mestarin antama valmiusastetodistus

 

Kannustuspalkinnot

 • maatilatalouden uutena yrittäjänä aloittavaa kotitaloutta kannustetaan
  muistolahjalla ja lahjakortilla yhteisarvoltaan 300 €  

 

Neuvonta- ja suunnittelupalveluiden tuki

 • Kunnanhallituksen myöntämien neuvonta- ja suunnittelupalveluiden tu-kien edellytyksenä on, että niihin ei ole mahdollista saada muuta julkista tukea/rahoitusta
 • Lanta-analyysit ja karjan jalostussuunnitelmat 40 %
 • Maksuvalmiuslaskelmat 40 % (vain investointirahoitus hakemuksiin) sil-loin, kun ei voida hyödyntää Vahva maaseutu – tai SPV -hanketta
 • EU- tai kansalliseen investointitukeen oikeutettujen tuotantorakennus-ten ja niihin liittyvien rakennelmien rakennussuunnitelmat 40 %, kuiten-kin enintään 500 €/tila ja hanke silloin, kun ei voida hyödyntää Vahva maaseutu – tai SPV –hanketta. Korvaus voidaan maksaa, kun rakennus hankkeen toteutukseen on ryhdytty.
 • Viljelystie- ja salaojitussuunnitelmat sekä niihin liittyvät kenttätyöt, tuki  40 %, kun työt on toteutettu
 • Viljelyskarttojen laadinta täkymetrillä tai vastaavalla mitattuna, avustus 40 % 
 • Kyyjärven Metsänhoitoyhdistyksen kunnan alueelle laatimille metsäta-lous-suunnitelmille enintään 2. 000 €/tila tai 2 € /ha. Tuki suunnataan ensisijaisesti Kyyjärvellä asuville metsänomistajille. Jos määrärahaa riit-tää, voidaan avustaa myös muualla asuvien Kyyjärven kunnan alueella  metsää omistavien suunnitelmia. Avustettavan metsätaloussuunnitel-man tulee aina sisältää myös kartoitus energiapuun käytöstä.

 

Koulutus

 • Maaseutuyrittäjien EU- koulutukseen ja neuvontaan yhteensä 850 €, ei kuitenkaan pakollisiin koulutuksiin
 • Lisäksi kunnanhallitus voi harkintansa mukan päättää muista esim. koneyhteistyön edistämiseen  liityvistä rahoitusavustuksista

 

Maatalouslomitus

 • maatalouslomittajien työtunteja täydennetään 3.500 € (3,50 € / h), jos lomittajien työtuntimäärä ei tule täyteen.

 

Muut

 • MTK:n Kyyjärven yhdistykselle maksetaan 2.500 €:n avustus viljelijöiden EU –tukihakemusten ennakkotarkastuksesta erillisen laskun perusteella