Kyyjärven verkkolehti | maaliskuu 2007 | Tänään on 26.2.2020
EtusivuPääkirjoitusTapahtumatNettiradioNetti-tv1InfoPalauteYritykset ja palvelutIn English

 Lähetä kaverille   Tulosta

Anu Reipas: Sydämen asioita

6.3.2007 Anu Reipas

Mielestäni jokainen ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tämä ajatus on ollut mielessäni, kun olen nostanut kampanjassani teemaksi arjen asiantuntijuuden.

Omaa asiantuntijuuttani ihmisen arkeen lisää sosiaali- ja terveydenhuollon koulutukset ja työkokemus vuosien ajalta sekä erilaisissa luottamustehtävissä kerätty osaaminen. Ajattelenkin ihmisen elämää eräänlaisena polkuna, joka alkaa syntymästä ja päättyy kuolemaan. Tähän väliin mahtuu paljon erilaisia elämänvaiheita. Koti ja läheiset ihmissuhteet ovat tärkeitä läpi elämän, mutta yhteiskunnan tuki ja apu on joissakin elämänvaiheissa tärkeämpää kuin toisissa.

Päätöksenteon perustana on ihminen. Yhteiskunnan tehtävä on tukea eri-ikäisten ihmisten mahdollisuutta kasvaa ja kehittyä elämässään ja luoda edellytyksiä hyvään elämään. Eri-ikäisillä ihmisillä on erilaisia tarpeita, joten tukemisen tavat on valittava tarpeen mukaan. Erittäin tärkeää on muistaa ennaltaehkäisevien toimenpiteiden merkitys, parastahan olisi, että ongelmat pystytäisi ratkomaan ennen niiden mutkistumista.

Perheet ovat tänä päivänä monimuotoisia, huolimatta perhemuodosta aikuisilla ja lapsilla on oltava mahdollisuus turvalliseen arkeen. Yksinhuoltajien, pienten lasten perheiden ja monilapsisten perheiden taloudellista asemaa tulee parantaa, koska heidän toimeentulonsa on tällä hetkellä heikoin. Perhepolitiikan tavoitteena tulee olla myös perhevapaista aiheutuvien kustannusten tasoittamisen jatkaminen nais- ja miesvaltaisten alojen välillä. Tärkeää on myös pienimpien äitiys-, isyys- ja vanhempainrahojen ja kotihoidontuen korottaminen. Perheellisille opiskelijoille on varmistettava riittävä toimeentulo sekä tukea nuoria perheitä ja perheen perustamista taloudellisesti esimerkiksi asunto- ja veropolitiikan keinoin. Opintotukea pitää korottaa ja tulorajoja nostaa.

Tärkeä keino helpottaa pienituloisten arkea on myös ruuan arvonlisäveron alentaminen. Se näkyy suoraan ruokalaskussa, johon suuri osa tuloista menee. Yhtä totta on myös se, ettei millään eläkepäätöksellä pystytä ratkaisemaan sitä tosiasiaa, että ikääntyvien palveluidentarve kasvaa. Hoivapalveluista on huolehdittava kehittämällä omaishoitoa ja tekemällä tiivistä yhteistyötä julkisten- ja yksityisten sekä järjestöjen välillä. Tilanne on tulevaisuudessa se, että ihmiset tarvitsevat enemmän valinnanmahdollisuuksia ja parempia peruspalveluja kuin pystymme nykykeinoin tarjoamaan.

Ikääntyvät ovat tulevaisuuden voimavara ja heidän panostaan tämän maan kehittämisessä tulee arvostaa. Pieniin eläkkeisiin tarvitaan korotusta. Lähdenkin siitä, että kansaneläkkeen ja pienen työeläkkeen varassa elävien tulotasoa on kohennettava. Eläkkeiden ja työnverotus tulee saattaa samanarvoiseen asemaan. Tällä hetkellä on niin, että eläkkeestä maksetaan suurempaa veroa kuin palkkatulosta. Ikääntyvien tarpeet pitää ottaa huomioon kokonaisuutena, ja painottaa ennen kaikkea ennakoivaa ja ehkäisevää työtä ennen laitospalveluja. Ikääntyminen ei ole sairaus vaan yksi elämänvaihe. Palveluiden järjestämisen lähtökohtana pitääkin olla ihmisen omien voimavarojen vahvistaminen, osallisuus ja vastuun mahdollisuus omasta elämästä.

Palvelut turvataan yrittäjyyden ja työn kautta saatavilla verotuloilla. Yrittäjyyden byrokratiaa on vähennettävä ja sukupolvenvaihdostilanteissa perintö- ja lahjavero tulee poistaa. Oppilaitosten ja yrittäjien yhteistyöllä on turvattava osaavan työvoiman saanti yrityksille. Tässä lyhyesti keskeisimmästä ihmisten hyvinvointiin liittyvästä teemasta.

Tiedon ja tavaran joutuisa ja joustava liikkuminen on perusedellytyksiä maaseudun kehittämiselle. Maaseutu voi olla tasa-arvoisessa asemassa asutuskeskuksien ja ruuhka-Suomen kanssa vain, jos nämä infraan liittyvät perusasiat ovat kunnossa. Tietoverkko ja laajakaistat ovat levittäytyneet viime aikoina kiitettävästi kyläkunnille, perässä toivottavasti seuraa yhtä ripeästi langaton teknologia, kuitukaapelilla kun ei saavuteta kaikkia alueita. Tämä mahdollistaa etätyön tekemisen ja asioiden hoitamisen riippumatta asuinpaikasta.

Tiestön parantaminen näyttää olevan vaikeampi toteuttaa. Rahat uppoavat suurten pääteiden välttämättömiin korjauksiin ja alemman asteen tiet odottavat vuoroaan. Samanaikaisesti alemmanasteinen tieverkko kärsii pahasti liian pienten avustusten vuoksi. Perustienpitoon tule varata riittävä rahoitus ja yksityisteiden valtionosuudet tulee palauttaa aiemmalle tasolleen.

Hyvän elämän edellytysten luominen, puhtaan ruuan tuotanto, vahva energiaomavaraisuus ja maanpuolustus ovat mielestäni itsenäisen valtion keskeiset tehtävät. Nämä asiat ovat minulle sydämen asioita joiden eteen olen valmis tekemään töitä hartiavoimin. Ihmiset tarvitsevat työtä, toimeentulon ja turvallisen arjen!

Anu Reipas
Keskustan kansanedustajaehdokas
www.anureipas.fi