Kyyjärven verkkolehti | maaliskuu 2007 | Tänään on 27.2.2020
EtusivuPääkirjoitusTapahtumatNettiradioNetti-tv1InfoPalauteYritykset ja palvelutIn English

 Lähetä kaverille   Tulosta

Katja Sorri: Millaisella reseptillä vuoteen 2015

26.2.2007 Katja Sorri

Kyyjärvi on siitä merkillinen kunta, että ”Perhon tyttönä” olen aina seurannut ihaillen kunnan yritteliäisyyttä ja yhteishenkeä

Viimeksi maakuntahallituksen kokouksessa Kyyjärvi ja Muurame nousivat esille positiivisella kehittämismyönteisyydellään. Näiden kuntien toimintamalleista löytyykin resepti koko maakunnan kuntakentän kehittämiselle. Kyyjärvellä on hoksattu, että ei kunta kuntalaisia tee, vaan kuntalaiset tekevät kunnan. Pienissä kunnissa yhteistyöllä ja yhteen hiileen puhaltamisella on tärkeä rooli. Positiivinen kannustaminen ja onnistumisista yhteisesti iloitseminen luovat vetovoimaa myös yhteisöstä ulospäin. Vetovoimaisella kunnalla on selkeä yhteinen tahtotila ja vuosien taustatyö. Tämä on mahdollista toimintaympäristössä, jossa tehdään määrätietoista ja pitkäjänteistä kehittämistyötä ja jossa kaikki toimijat ovat vahvasti mukana tulevaisuuteen katsomassa.

Mutta millaisella reseptillä Suomi suuntaa katseensa tulevaisuuteen? Mielestäni Suomi tarvitsee lisää uudistushenkistä yritteliäisyyttä. Lainsäädännön sekä veroratkaisujen tulee tukea työllistämistä ja kasvua. Tarvitaan kannustavia toimia, mm. yrittäjyyskoulutusta sekä sukupolvenvaihdoksia tukevaa lainsäädäntöä, sillä pk-yritysten menestymiseen kulminoituu Suomen tulevaisuus.


Toinen merkittävä asia on työ, joka on meille jokaiselle tärkeää. Osaamisesta puhuttaessa Suomen tulee olla koko ajan pikkuisen edellä niitä maita, joihin valmistusta ollaan siirtämässä. Osaaminen ei ole yksin huippututkimusta tai korkeakoulutusta. Osaaminen on sitä, että tekee työnsä kunnolla ja osaa esimerkiksi hitsata, hoivata, opettaa tai johtaa yritystä. Tarvitsemme ammattitaidon kehittämistä työelämän kaikilla osa-alueilla. Suomen haasteena on saada työtä jokaiselle työikäiselle ja -kykyisille. Työn vastaanottamisen tulee olla taloudellisesti kannattavaa ja kannustavaa. Jos työn saanti ei ole mahdollista, tarjoaa koulutus aina työttömyyttä paremman polun tulevaisuuteen. Ahkeralla työnteolla ja rohkealla yrittämisellä Suomi on aina pärjännyt!

Maamme koulutuspolitiikan tavoitteena tulisi olla, että jokainen nuori suorittaisi vähintään toisen asteen tutkinnon. Työvoiman kysynnän kasvuun vastaamme mm. aikuiskoulutuksella sekä oppisopimukseen satsaamalla. Keski-Suomelle koulutus on tänä päivänä teollisuuteen rinnastettava toimiala. Koulutukseen panostaminen aina varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen saakka takaa maakunnan ja koko Suomen menestymisen.

Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus. Kahden alle kouluikäisen lapsen äitinä tunnen, että lapsiperheiden hyvinvointi ja pärjääminen on yhteiskuntaamme haastava asia. Liikunta on puolestaan parasta lääkettä koko kansan terveydelle. Elintasosairauksista keskustellaan ja tietoa tarjotaan, mutta ihmisten asenteissa ei näytä tapahtuvan riittävästi muutoksia. Toimintakyvylle ja sen ylläpitämiselle on hyväksi, jos ihmisellä on fyysistä aktiivisuutta, henkisiä virikkeitä, tavoitteita ja tahtoa. Liikuntaan panostaminen on vuotta 2015 kohti kuljettaessa ylivoimaisesti halvin keino säästää sairauksien hoitokustannuksissa sekä pitää huolta ikäihmisten toimintakyvystä. Tarvitsemmekin tehotoimia koulu-, arki- ja senioriliikunnan lisäämiseen. Kuten Kekkonen aikoinaan totesi: ”Kaikki syyt, jotka estävät meitä säännöllisesti liikkumasta ovat tekosyitä.”

Yhteiskunta pyörii parhaiten, kun kaikki ovat osallisina sen pyörien pyörittämisessä. Toimivan yhteiskunnan tehtävänä on heikoimmassa asemassa olevien auttaminen mm. omaishoitajien ja pientä kansaneläkettä ansaitsevien. Lisäksi sosiaali- ja terveyssektorista ja sen tulevaisuudesta keskusteltaessa en haluaisi käyttää sanaa tehokas. Tämän sektorin tulevaisuutta emme voi katsoa yksin talousmittarien kautta. Sillä jo nykymenolla alamme olla tilanteessa, jossa tiedämme kaiken hinnan, mutta emme minkään arvoa.

 

Katja Sorri (os. Viitala)
äiti, opettaja, ekonomi ja perheyrittäjä
www.katjasorri.com